16-2-2018: Voortgang – Bedrijfsunits te Franeker

De voortgang van de bedrijfsunits gaat als een sneltrein. Momenteel zijn de monteurs bezig met de tussenwanden voor de verschillende units en het buitenterrein. Voor een zo strak mogelijk geheel, is er gekozen om het gehele buitenterrein te voorzien van stelconplaten. Hiermee is de kans op verzakking geminimaliseerd en zal het geheel er strak en verzorgd uit zien.
Het zetwerk voor de afwerking rondom de bedrijfsunits is momenteel in productie en er zal in de loop van volgende week gestart worden met de plaatsing van de eerste profielen. Het zetwerk zal worden uitgevoerd in de zelfde kleurstijl als het pand, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan het geheel.