Verhuizing: Pro XS gaat verhuizen!

In de zomer van 2018 gaat Pro XS verhuizen.

Pro XS is momenteel gevestigd in Franeker aan de Vang 4, maar zal na de bouwvak verhuizen naar Harlingen aan de Lange Lijnbaan 33. Het nieuwe bedrijfsgebouw in Harlingen zal 3,5 keer zo groot zijn dan het huidige bedrijfsgebouw. Daarmee is Pro XS in staat om zowel meer voorraad te hebben, maar ook uit te breiden in haar machinepark. Zowel het pand als het gehele machinepark zal moeten worden voorzien van elektriciteit. Gezien het bedrijfspand 3,5 keer zo groot is brengt dit de nodige aanpassingen met zich mee ten opzichte van het huidige bedrijfspand. In het huidige pand is er al gekeken naar de aanschaf van zonnepanelen, maar omdat er al sprake was van een grote groei is het plan voor zonnepanelen opzij gezet. Dit zou, in verband met de verhuizing, in zijn totaliteit geen rendabele investering meer zijn geweest voor Pro XS.

Echter is de locatie in Harlingen niet zo maar uitgekozen, omdat het vele malen groter is dan het huidige bedrijfspand en daardoor het bedrijf steeds meer kan groeien. Er is mede voor het bedrijfspand aan de Lange Lijnbaan gekozen, omdat het beschikt over een windturbine. De windturbine staat op een dermate geschikte locatie aan de zeedijk waarmee hij het maximale vermogen qua opwekken van elektriciteit kan bereiken.
Pro XS kan al haar bedrijfsactiviteiten laten uitvoeren uit de opgewekte energie van de windturbine. Hieronder vallen valt verwarming en koeling, maar ook het gehele machinepark in de vorm van een zetterij.
Pro XS streeft er naar om het gehele pand gasvrij te houden. De windturbine wekt in zijn totaliteit 2,6 megawatt aan elektriciteit op. Pro XS heeft zelf maar 1 megawatt aan elektriciteit nodig om het bedrijfspand draaiende te houden.
Daarnaast neemt Pro XS panelen af van leveranciers die CO2 neutraal worden geproduceerd. Hierdoor kan Pro XS haar eindproduct volledig CO2 neutraal afleveren bij de klant.